پویش بزرگ واکسیناسیون هیئات شهر تهران

هیئت ابناءالزهرا (س) و گروه جهادی منتظران مصلح (عج) بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌نمایند:

 

💢 پویش بزرگ واکسیناسیون هیئات شهر تهران

🔹واکسیناسیون شرکت‌کنندگان هیئات همزمان با برگزاری مراسمات مذهبی

💉واکسن تزریقی: کووایران برکت

🔸مسئولین هیئات جهت شرکت در این پویش، به آدرس‌های موجود در پوستر مراجعه نمایند.

۰

دیدگاه شما

بدون دیدگاه