پرداخت هزینه کاروان اربعین 98

باسلام
کسانی که با آن ها تماس گرفته شده یا ثبت نام شان قطعی شده است ، هزینه کاروان را در زیر پرداخت نمایند .
————————————————————————-

۰

دیدگاه شما

بدون دیدگاه