پرداخت هزینه کاروان اربعین ۹۸

باسلام
کسانی که با آن ها تماس گرفته شده یا ثبت نام شان قطعی شده است ، هزینه کاروان را در زیر پرداخت نمایند .
————————————————————————-

0

دیدگاه شما

بدون دیدگاه